PROCESBEGELEIDING & OPTIMALISATIE

Binnen het regisserend opdrachtgeverschap of ketensamenwerking is het belangrijk dat alle partners in de uitvoeringsfase achter deze manier van samenwerken staan. Vertrouwen en communicatie spelen daarin een grote rol. Vermaatwerk weet deze strategische keuzes te vertalen naar de werkvloer. Samen met de partners worden processen en procedures afgestemd zodat er uniformiteit ontstaat. Procesafspraken maken en vastleggen verduidelijkt het totale procesverloop voor alle partners en de wijze waarop het beste eindresultaat behaald kan worden. Het uitwisselen van informatie en problemen bespreekbaar maken voorkomt communicatieproblemen en intensiveert de samenwerking. Vermaatwerk stroomlijnt samen met de ketenpartners de processen waardoor er efficiƫnt gewerkt wordt, een kwalitatief hoogstaand eindproduct geleverd wordt met een tevreden klant (eindgebruiker).


Afstemmen Processen & Procedures

Opstellen Werkinstructies & Procesafspraken

Monitor Procesverloop & Verbetervoorstellen