Welkom!

Vermaatwerk Projectbegeleiding helpt Vastgoedbeheerders en Onderhoudsbedrijven in nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten (NPO en PO) de dagelijkse werkprocessen praktisch te verbeteren. Zowel in Bouw-, Proces- als bij Bewonersbegeleiding ligt de focus op het bewaken van de kwaliteit, het efficiënt werken en het verhogen van de klanttevredenheid. Samenwerken en communicatie staan daarbij centraal.

BOUWBEGELEIDING & TOEZICHT

Soms ben je als aannemer of vastgoedbeheerder gewoon op zoek naar iemand die praktisch meewerkt binnen een project. Iemand die je advies geeft en met je meedenkt, die je helpt bij het maken van de juiste keuzes of iemand die een kritische blik werpt op het uitgevoerde werk.

Vermaatwerk helpt daar graag bij!

BEWONERSBEGELEIDING & COMMUNICATIE

Steeds vaker ontvangen aannemers aanvragen voor een renovatie- of onderhoudsproject waarbij de communicatie met en begeleiding van de bewoners deel uit maakt van de gunningscriteria. Renovatie- en onderhoudswerken zijn behoorlijk ingrijpend voor de privésituatie van bewoners. Onbekende mensen over de vloer, je huis overhoop en kabaal…

Bewonerscommunicatie en begeleiding doe je er dan ook niet zomaar even bij...

PROCESBEGELEIDING & SAMENWERKEN

Niet alle onderhoudsprocessen gaan vanzelf. Juist wanneer er verbeterslagen gemaakt moeten worden en er een andere manier van samenwerken wordt verwacht, blijkt dat je te maken hebt met verschillende belangen en inzichten en dat men vaak vast zit in oude gewoonten. Op managementniveau is de visie op deze manier van samenwerken helder, maar hoe zorg je ervoor dat ook de medewerkers binnen dit proces deze visie dragen?

Vermaatwerk kan daarbij ondersteunen.